groeJmee - geloof in opvoeden


in gesprek met opvoeders en kinderen
Onze missie is vanuit christelijk perspectief (kleine & grote) mensen in gesprek brengen over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van opvoeders en kinderen. Dat gesprek kan op verschillende manieren vorm krijgen, denk aan een ouderavond op school, een workshop op de BSO, een workshop voor tieners én hun ouders of een thema-avond in het kader van kinderwerk of jeugdwerk.
Hanna is afgestudeerd als (kerkelijk) jeugdwerker, moeder van drie zonen en getrouwd met Jasper.
Marije is afgestudeerd als orthopedagoog, moeder van drie dochters en getrouwd met Gerard.

We hebben allebei veel ervaring opgedaan in het kinder- en jeugdwerk en het werken met groepen ouders in onze kerkelijke gemeente. Graag willen we onze kennis over opvoeden en onze ervaring delen met anderen. 
De afgelopen jaren hebben we op diverse plekken ouderavonden en workshops gegeven Lees meer

Ervaringen

Neem contact met ons op: 

Contact Us

☎ 06-14940857  
☎ 06 -30772195
✉ groejmee@gmail.com
Share by: